ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต)

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก  :  1050130675

รหัส Smis 8 หลัก  :  50040014

รหัส Obec  6  หลัก  :  130675

ชื่อสถานศึกษา (ไทย)  :  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  :  Wat  Namboloung  School

ที่อยู่  :  เลขที่ 163  หมู่ 2  หมู่บ้านน้ำบ่อหลวง

ตำบล  :  น้ำบ่อหลวง

อำเภอ  :  สันป่าตอง

จังหวัด  :  เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์  :  50120

ระดับที่เปิดสอน  :  ประถมศึกษา

วัน  เดือน  ปี  ก่อตั้ง  :  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2498

E-Mail  :  nbl.school@hotmail.co.th

เว็บไซต์  :  www.nbl.ac.th

Facebook  :  https://www.facebook.com/nbl.school

กลุ่มโรงเรียน  :  สันกลาง-บ้านแม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  อบต.น้ำบ่อหลวง

ระยะทางจาก ร.ร.ถึงเขตพื้นที่  :  15  กม.

ระยะทางจาก ร.ร.ถึงอำเภอ  : 13  กม.

พิกัดโรงเรียน  :  18.6451643343 , 98.8481472331

เบอร์โทรศัพท์  :  (053) 106833

โทรสาร (Fax.)  :   –

มือถือผู้บริหาร  :  08-4810-1011